Legalizacja wag – Katowice

legalizacja wag Katowice

Legalizacja wag – Katowice

Dobrze działająca waga to nie tylko pomocne urządzenie, z którego korzystasz w pracy. To także obowiązek spełniony wobec fiskusa i innych instytucji wymagających korzystania z prawidłowo skalibrowanych systemów pomiarowych. Legalizacja wag w Katowicach, podobnie jak w pozostałych częściach kraju jest więc obowiązkowa, a niedopełnienie tego wymogu może pociągać za sobą przykre konsekwencje finansowe. Nie ryzykuj – wezwij nasz zespół, aby mieć pewność, że waga, z której korzystasz spełnia normy obowiązujące na terenie naszego kraju.

Nie wiesz, czy potrzebujesz kalibracji wagi? Sprawdź tę informację na naklejce z hologramem  i na tabliczce znamionowej. Jeżeli masz problem z ustaleniem obowiązujących dat – skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Legalizacja wag w świetle prawa

Zgodnie z polskim prawem, a konkretniej na podstawie paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych obowiązek legalizacji wag odnosi się do wag określających masę m.in.:

  • w obrocie handlowym,
  • dla obliczania cła, podatku,
  • stosowania przepisów prawa i wydawania opinii,
  • pacjenta w trakcie diagnozowania i leczenia,
  • składników do sporządzania lekarstw,
  • paczkowanych towarów,
  • produktów konsumenckich.

W praktyce oznacza to, że niemal wszystkie wagi wykorzystywane w handlu, medycynie, farmacji podlegają legalizacji. Tylko wagi, z których korzystasz na użytek własny – w domu, do kontrolowania stanów magazynowych nie wymagają legalizacji. Warto jednak pamiętać też o nich, jeśli zależy Ci na utrzymaniu maksymalnej dokładności pomiarów.

Komu powierzyć legalizację wag?

Legalizacja wag w Katowicach jest przeprowadzana przez naszych specjalistów. Osoba, której powierzasz to zadanie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. To opcja znacznie wygodniejsza od składania zgłoszenia do Urzędu Miar, który informację o wygasaniu terminu legalizacji wagi może przyjąć, ale nie może dokonać jej ponownej legalizacji, gdy waga nie spełnia wymagań metrologicznych.

Serwis wag i naprawa – Katowice

Profesjonalny serwis wag to druga co do ważności usługa, z której powinni regularnie korzystać przedsiębiorcy użytkujący techniczne mikrowagi, wagi automatyczne oraz inne systemy wagowe. Regularny serwis obejmuje:

  • przegląd techniczny urządzenia,
  • usługę wzorcowania i walidacji,
  • naprawę urządzenia.

Usługi serwisowe pozwalają na utrzymanie systemów wagowych w odpowiednim stanie technicznym oraz możliwość ich legalnego użytkowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie Klienci serwisu mogą skorzystać z doraźnych usług naprawczych. Naprawa wag umożliwia przywrócenie prawidłowego stanu urządzenia , które uległo awarii w wyniku długotrwałej eksploatacji, błędu ludzkiego lub nieszczęśliwego wypadku. Oferując naprawę wag na terenie miasta Katowice realizujemy usługi związane z wymianą części eksploatacyjnych, jak również usuwaniem innych usterek.

Klientów zainteresowanych skorzystaniem z serwisu lub naprawy wagi zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Zespół PROCELWAG z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania.