Realizacje

WAGI TAŚMOCIĄGOWE 

waga taśmociągowa - szt. 12 Huta - montaż wag taśmociągowych w hucie
waga taśmociągowa - szt. 2 Zakład ciepłowniczy - montaż wag taśmociągowych w ciepłowni
waga taśmociągowa - szt. 3 Ciepłownia - montaż  wag taśmociągowych w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej
waga taśmociągowa porcjująca - szt. 2 Kopalnia - montaż wag przenośnikowych porcjujących na terenie kopalni węgla kamiennego
waga taśmociągowa - szt. 2 Kopalnia piasku - wagi taśmowe do ważenia piasku na przenośniku taśmowym
waga taśmociągowa porcjująca - szt. 1 Przemysł tłuszczowy  - montaż wagi porcjującej taśmociągowej
wagi taśmociągowe porcjujące - szt. 2 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wag taśmociągowych
waga taśmociągowa - szt. 1 Zakład ciepłowniczy - montaż wagi do ważenia węgla transportowanego przenośnikami
waga taśmociągowa - szt. 1 Ciepłownia - montaż wagi taśmowej
waga taśmociągowa - szt. 2 Elektrownia  - montaż wag taśmociągowych
waga taśmociągowa - szt. 1 Zakład ciepłowniczy - montaż wagi przenośnikowej
waga taśmociągowa - szt. 1 Firma wyburzeniowa - montaż wagi przenośnikowej do ważenia gruzu na kruszarce
waga taśmociągowa - szt. 10 Zakłady azotowe - montaż wag taśmociągowych do ważenia nawozów sztucznych 
waga taśmociągowa - szt. 1 Ciepłownia - montaż wagi taśmowej
waga taśmociągowa - szt. 4 Elektrownia - montaż wag przenośnikowych
waga taśmociągowa - szt. 1 Ciepłownia - montaż wagi na przenośniku do nawęglania
waga taśmociągowa - szt. 1 Elektrociepłownia  - montaż wagi taśmociągowej
waga taśmociągowa - szt. 1 Zakład energetyczny - montaż wagi przenośnikowej
waga taśmociągowa - szt. 3 Ciepłownia - montaż wag taśmowych
waga taśmociągowa - szt. 2 Cementownia - montaż wag przenośnikowych do ważenia materiałów sypkich
waga taśmociągowa - szt. 5 Koksownia - montaż wag przenośnikowych w zakładzie koksowniczym
waga taśmociągowa - szt. 2 Zakład ciepłowniczy - montaż wag taśmowych
waga taśmociągowa - szt. 7 Kopalnia kruszyw - montaż wag na taśmociągu do ważenia materiałów sypkich
waga taśmociągowa - szt. 1 Ciepłownia - montaż wagi na przenośniku

 

WAGI KOLEJOWE

waga kolejowa - szt. 1 Elektrownia  - montaż wagi do ważenia wagonów w ruchu
waga kolejowa statyczno – dynamiczna - szt. 1 Zakład azotowy - montaż wagi kolejowej
waga kolejowa porcjująca - szt. 1 Koksownia - montaż wagi kolejowej do porcjowania
waga kolejowa do ważenia statycznego - szt. 1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi kolejowej
waga kolejowa do ważenia statycznego - szt. 1 Huta cynku - montaż wagi kolejowej 
waga kolejowa Q=50 ton (hybrydowa) - szt. 1 Zakład tłuszczowy - montaż wagi kolejowej
waga kolejowa Q=100 ton (hybrydowa) - szt. 1 Zakłady azotowe - montaż wagi kolejowej hybrydowej

 

WAGI PLATFORMOWE

waga platformowa Q=7000 kg - szt. 1 Elektrownia - dostawa i montaż wagi platformowej
waga platformowa Q=700 kg - szt. 1 Elektrownia dostawa i montaż wagi przemysłowej magazynowej
waga platformowa do ważenia wiązek rur Q=10 ton - szt. 2 Huta - waga magazynowa platformowa
waga platformowa Q=5 ton - szt. 3 Huta - wagi platformowe do ważenia gotowych produktów
waga platformowa Q=6000 kg - szt. 2 Huta - waga przemysłowa do ważenia gotowych produktów na  walcowni
waga trójpomostowa Q=6 ton - szt. 2 Huta - montaż wagi pomostowej do ważenia rur
waga pomostowa najazdowa Q=7 ton - szt. 2 Huta - waga platformowa montowana w magazynie zbytu cynku i ołowiu
waga platformowa technologiczna Q=1000 kg - szt. 2 Huta - montaż wag platformowych do ważenia gąsek aluminium
waga platformowa Q=1,5 tony - szt. 1 Magazyn centralny - montaż wagi pomostowej
waga platformowa  Q=5 t - szt. 1 Huta pomostowa do ważenia gorących kęsisk
waga platformowa Q=50 kg - szt. 1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi przemysłowej magazynowej
waga platformowa Q=10 ton - szt. 1 Huta  - dostawa i montaż wagi platformowej
waga pomostowa   Q=1500 kg - szt. 1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi przemysłowej platformowej
waga pomostowa Q=1500 kg - szt. 1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi przemysłowej do ważenia elektrod węglowych
waga platformowa Q=2000 kg - szt. 2 Producent ogrodzeń - montaż wag platformowych
waga platformowa Q=100 kg - szt. 1 Instytut Ochrony Roślin - montaż wagi pomostowej
waga platformowa Q = 150 kg - szt. 1 DPS - dostawa wagi pomostowej
waga platformowa Q = 2 tony - szt. 1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi przemysłowej pomostowej
waga platformowa Q = 1500 kg - szt. 2 Producent paneli podłogowych - montaż wag platformowych
waga platformowa Q=30 kg - szt. 2 Zakład przemysłu spożywczego - dostawa i montaż wag przemysłowych
waga platformowa Q=150 kg - szt. 1 Przychodnia lekarska - dostawa wagi pomostowej
waga platformowa Q=150 kg - szt. 1 Przychodnia lekarska - dostawa wagi platformowej

 

WAGI SAMOCHODOWE

waga samochodowa Q=35 ton, wysypisko odpadów przemysłowych i komunalnych - szt.1 Wysypisko - montaż wagi samochodowej na wysypisku opdadów
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Huta  - montaż wagi samochodowej w hucie
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.2 Zakład azotowy - montaż wag samochodowych
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Kopalnia - montaż wagi samochodowej w kopalni węgla kamiennego
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz  - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Produkcja pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Kopalnia węgla - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Ciepłownia - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Kopalnia - montaż wagi samochodowej w kopalni węgla kamiennego
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Przemysł ziemniaczany - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=25 ton (hybryda) - szt.1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=40 ton - szt.1 Wysypisko  - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=35 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=30 ton - szt.1 Wysypisko  śmieci - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Skład węgla - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Kopalnia - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Młyn - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Młyn - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Wysypisko - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Sprzedaż wyrobów hutniczych - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Sprzedaż wyrobów hutniczych - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Kopalnia - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Zakład ciepłowniczy - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Centrum logistycznej - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Producent konstrukcji stalowych - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Skład opału - montaż wagi samochodowej

 

WAGI SUWNICOWE

waga suwnicowa Q=160 ton technologiczna - szt. 1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=12,5 tony technologiczna z dwoma ogranicznikami udźwigu - szt. 1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=12,5 tony technologiczna z ogranicznikiem udźwigu - szt. 2 Producent suwnic - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=12 ton - szt. 2 Huta - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=8 ton - szt. 2 Zakład wyrobów mechanicznych - montaż wag suwnicowych
ogranicznik udźwigu - szt. 2 Stocznia - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=5 ton - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=12,5 tony - szt.1 Producent maszyn górniczych
waga suwnicowa Q=12,5 tony - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=12.5 ton - szt.1 Konstrukcje stalowe - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=10 ton - szt.1 Konstrukcje stalowe - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=10 ton - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=5 ton - szt.6 Huta - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=3,2 tony - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=5 ton - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=3,2tony - szt.2 Huta - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=5 ton - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa - szt.12 Huta  - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=12 6 ton - szt.1 Huta ołowiu - montaż wagi suwnicowej
ogranicznik udźwigu - szt. 1 Huta - montaż wagi suwnicowej

 

WAGI ZASOBNIKOWE

waga zasobnikowa Q=250 ton technologiczna - szt.1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi zasobnikowej
waga zasobnikowa Q=1500 kg - szt.2 Huta - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=80 ton - szt.5 Kopalnia miedzi - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=2000 kg - szt.1 Producent olejów i smarów - montaż wagi zasobnikowej
wagi zasobnikowe Q=200 ton - szt.10 Huta miedzi - montaż wag zasobnikowych
wagi zasobnikowe Q=2 tony - szt.2 Konstrukcje stalowe - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=1 tona - szt.1 Zakłady tłuszczowe - montaż wagi zasobnikowej
waga zasobnikowa porcjująca Q=100 kg - szt.1 Zakłady tłuszczowe - montaż wagi zasobnikowej
waga zasobnikowa porcjująca Q=200 kg - szt.2 Producent materiałów budowlanych - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q =10 ton - szt.2 Producent paneli podłogowych - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=3 x 60 ton - szt.2 Firma remontowa - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=30 ton - szt.6 Producent materiałów wybuchowych - montaż wag zasobnikowych

 

WAGI SPECJALIZOWANE

wagopakarka Q=50 kg - szt.2 Producent pasz - montaż wagopakarki
wagon-waga Q=10 ton - szt.1 Huta - montaż wagi specjalistycznej
waga do ważenia elektrod - szt.1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi do ważenia elektrod
waga do ważenia indukcyjnego pieca topielnego - szt.1 Walcownia montaż wagi specjalistycznej
waga do cyklicznego naważania oleju - szt.1 Producent pasz - montaż wagi specjalistycznej
wagopakarka Q=50 kg - szt.1 Producent pasz - montaż wagopakarki
wagi na stanowisku odlewania rur żeliwnych - szt.4 Odlewnia rur żeliwnych - montaż wag specjalistycznych
waga dozowania odbarwiacza - szt.1 Huta szkła - montaż wagi dozującej
urządzenie do ciągłego pomiaru obciążenia - szt.1 Instytut górnictwa 
waga do ważenia pojemników w linii produkcyjnej - szt.10 Producent linii technologicznych