Realizacje

WAGI TAŚMOCIĄGOWE 

waga taśmociągowa - szt. 12 Huta - montaż wag taśmociągowych w hucie
waga taśmociągowa - szt. 2 Zakład ciepłowniczy - montaż wag taśmociągowych w ciepłowni
waga taśmociągowa - szt. 3 Ciepłownia - montaż  wag taśmociągowych w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej
waga taśmociągowa porcjująca - szt. 2 Kopalnia - montaż wag przenośnikowych porcjujących na terenie kopalni węgla kamiennego
waga taśmociągowa - szt. 2 Kopalnia piasku - wagi taśmowe do ważenia piasku na przenośniku taśmowym
waga taśmociągowa porcjująca - szt. 1 Przemysł tłuszczowy  - montaż wagi porcjującej taśmociągowej
wagi taśmociągowe porcjujące - szt. 2 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wag taśmociągowych
waga taśmociągowa - szt. 1 Zakład ciepłowniczy - montaż wagi do ważenia węgla transportowanego przenośnikami
waga taśmociągowa - szt. 1 Ciepłownia - montaż wagi taśmowej
waga taśmociągowa - szt. 2 Elektrownia  - montaż wag taśmociągowych
waga taśmociągowa - szt. 1 Zakład ciepłowniczy - montaż wagi przenośnikowej
waga taśmociągowa - szt. 1 Firma wyburzeniowa - montaż wagi przenośnikowej do ważenia gruzu na kruszarce
waga taśmociągowa - szt. 10 Zakłady azotowe - montaż wag taśmociągowych do ważenia nawozów sztucznych 
waga taśmociągowa - szt. 1 Ciepłownia - montaż wagi taśmowej
waga taśmociągowa - szt. 4 Elektrownia - montaż wag przenośnikowych
waga taśmociągowa - szt. 1 Ciepłownia - montaż wagi na przenośniku do nawęglania
waga taśmociągowa - szt. 1 Elektrociepłownia  - montaż wagi taśmociągowej
waga taśmociągowa - szt. 1 Zakład energetyczny - montaż wagi przenośnikowej
waga taśmociągowa - szt. 3 Ciepłownia - montaż wag taśmowych
waga taśmociągowa - szt. 2 Cementownia - montaż wag przenośnikowych do ważenia materiałów sypkich
waga taśmociągowa - szt. 5 Koksownia - montaż wag przenośnikowych w zakładzie koksowniczym
waga taśmociągowa - szt. 2 Zakład ciepłowniczy - montaż wag taśmowych
waga taśmociągowa - szt. 7 Kopalnia kruszyw - montaż wag na taśmociągu do ważenia materiałów sypkich
waga taśmociągowa - szt. 1 Ciepłownia - montaż wagi na przenośniku

 

WAGI KOLEJOWE

waga kolejowa - szt. 1 Elektrownia  - montaż wagi do ważenia wagonów w ruchu
waga kolejowa statyczno – dynamiczna - szt. 1 Zakład azotowy - montaż wagi kolejowej
waga kolejowa porcjująca - szt. 1 Koksownia - montaż wagi kolejowej do porcjowania
waga kolejowa do ważenia statycznego - szt. 1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi kolejowej
waga kolejowa do ważenia statycznego - szt. 1 Huta cynku - montaż wagi kolejowej 
waga kolejowa Q=50 ton (hybrydowa) - szt. 1 Zakład tłuszczowy - montaż wagi kolejowej
waga kolejowa Q=100 ton (hybrydowa) - szt. 1 Zakłady azotowe - montaż wagi kolejowej hybrydowej

 

WAGI PLATFORMOWE

waga platformowa Q=7000 kg - szt. 1 Elektrownia - dostawa i montaż wagi platformowej
waga platformowa Q=700 kg - szt. 1 Elektrownia dostawa i montaż wagi przemysłowej magazynowej
waga platformowa do ważenia wiązek rur Q=10 ton - szt. 2 Huta - waga magazynowa platformowa
waga platformowa Q=5 ton - szt. 3 Huta - wagi platformowe do ważenia gotowych produktów
waga platformowa Q=6000 kg - szt. 2 Huta - waga przemysłowa do ważenia gotowych produktów na  walcowni
waga trójpomostowa Q=6 ton - szt. 2 Huta - montaż wagi pomostowej do ważenia rur
waga pomostowa najazdowa Q=7 ton - szt. 2 Huta - waga platformowa montowana w magazynie zbytu cynku i ołowiu
waga platformowa technologiczna Q=1000 kg - szt. 2 Huta - montaż wag platformowych do ważenia gąsek aluminium
waga platformowa Q=1,5 tony - szt. 1 Magazyn centralny - montaż wagi pomostowej
waga platformowa  Q=5 t - szt. 1 Huta pomostowa do ważenia gorących kęsisk
waga platformowa Q=50 kg - szt. 1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi przemysłowej magazynowej
waga platformowa Q=10 ton - szt. 1 Huta  - dostawa i montaż wagi platformowej
waga pomostowa   Q=1500 kg - szt. 1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi przemysłowej platformowej
waga pomostowa Q=1500 kg - szt. 1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi przemysłowej do ważenia elektrod węglowych
waga platformowa Q=2000 kg - szt. 2 Producent ogrodzeń - montaż wag platformowych
waga platformowa Q=100 kg - szt. 1 Instytut Ochrony Roślin - montaż wagi pomostowej
waga platformowa Q = 150 kg - szt. 1 DPS - dostawa wagi pomostowej
waga platformowa Q = 2 tony - szt. 1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi przemysłowej pomostowej
waga platformowa Q = 1500 kg - szt. 2 Producent paneli podłogowych - montaż wag platformowych
waga platformowa Q=30 kg - szt. 2 Zakład przemysłu spożywczego - dostawa i montaż wag przemysłowych
waga platformowa Q=150 kg - szt. 1 Przychodnia lekarska - dostawa wagi pomostowej
waga platformowa Q=150 kg - szt. 1 Przychodnia lekarska - dostawa wagi platformowej

 

WAGI SAMOCHODOWE

waga samochodowa Q=35 ton, wysypisko odpadów przemysłowych i komunalnych - szt.1 Wysypisko - montaż wagi samochodowej na wysypisku opdadów
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Huta  - montaż wagi samochodowej w hucie
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.2 Zakład azotowy - montaż wag samochodowych
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Kopalnia - montaż wagi samochodowej w kopalni węgla kamiennego
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz  - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Produkcja pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Kopalnia węgla - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Ciepłownia - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton (hybryda) - szt.1 Kopalnia - montaż wagi samochodowej w kopalni węgla kamiennego
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Przemysł ziemniaczany - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=25 ton (hybryda) - szt.1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=40 ton - szt.1 Wysypisko  - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=35 ton (hybryda) - szt.1 Wytwórnia pasz - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=30 ton - szt.1 Wysypisko  śmieci - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Skład węgla - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Kopalnia - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Młyn - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Młyn - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Wysypisko - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Sprzedaż wyrobów hutniczych - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Sprzedaż wyrobów hutniczych - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Kopalnia - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Zakład ciepłowniczy - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=50 ton - szt.1 Centrum logistycznej - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Producent konstrukcji stalowych - montaż wagi samochodowej
waga samochodowa Q=60 ton - szt.1 Skład opału - montaż wagi samochodowej

 

WAGI SUWNICOWE

waga suwnicowa Q=160 ton technologiczna - szt. 1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=12,5 tony technologiczna z dwoma ogranicznikami udźwigu - szt. 1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=12,5 tony technologiczna z ogranicznikiem udźwigu - szt. 2 Producent suwnic - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=12 ton - szt. 2 Huta - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=8 ton - szt. 2 Zakład wyrobów mechanicznych - montaż wag suwnicowych
ogranicznik udźwigu - szt. 2 Stocznia - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=5 ton - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=12,5 tony - szt.1 Producent maszyn górniczych
waga suwnicowa Q=12,5 tony - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=12.5 ton - szt.1 Konstrukcje stalowe - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=10 ton - szt.1 Konstrukcje stalowe - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=10 ton - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=5 ton - szt.6 Huta - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=3,2 tony - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=5 ton - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa Q=3,2tony - szt.2 Huta - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=5 ton - szt.1 Huta - montaż wagi suwnicowej
waga suwnicowa - szt.12 Huta  - montaż wag suwnicowych
waga suwnicowa Q=12 6 ton - szt.1 Huta ołowiu - montaż wagi suwnicowej
ogranicznik udźwigu - szt. 1 Huta - montaż wagi suwnicowej

 

WAGI ZASOBNIKOWE

waga zasobnikowa Q=250 ton technologiczna - szt.1 Kopalnia węgla kamiennego - montaż wagi zasobnikowej
waga zasobnikowa Q=1500 kg - szt.2 Huta - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=80 ton - szt.5 Kopalnia miedzi - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=2000 kg - szt.1 Producent olejów i smarów - montaż wagi zasobnikowej
wagi zasobnikowe Q=200 ton - szt.10 Huta miedzi - montaż wag zasobnikowych
wagi zasobnikowe Q=2 tony - szt.2 Konstrukcje stalowe - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=1 tona - szt.1 Zakłady tłuszczowe - montaż wagi zasobnikowej
waga zasobnikowa porcjująca Q=100 kg - szt.1 Zakłady tłuszczowe - montaż wagi zasobnikowej
waga zasobnikowa porcjująca Q=200 kg - szt.2 Producent materiałów budowlanych - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q =10 ton - szt.2 Producent paneli podłogowych - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=3 x 60 ton - szt.2 Firma remontowa - montaż wag zasobnikowych
waga zasobnikowa Q=30 ton - szt.6 Producent materiałów wybuchowych - montaż wag zasobnikowych

 

WAGI SPECJALIZOWANE

wagopakarka Q=50 kg - szt.2 Producent pasz - montaż wagopakarki
wagon-waga Q=10 ton - szt.1 Huta - montaż wagi specjalistycznej
waga do ważenia elektrod - szt.1 Producent elektrod węglowych - montaż wagi do ważenia elektrod
waga do ważenia indukcyjnego pieca topielnego - szt.1 Walcownia montaż wagi specjalistycznej
waga do cyklicznego naważania oleju - szt.1 Producent pasz - montaż wagi specjalistycznej
wagopakarka Q=50 kg - szt.1 Producent pasz - montaż wagopakarki
wagi na stanowisku odlewania rur żeliwnych - szt.4 Odlewnia rur żeliwnych - montaż wag specjalistycznych
waga dozowania odbarwiacza - szt.1 Huta szkła - montaż wagi dozującej
urządzenie do ciągłego pomiaru obciążenia - szt.1 Instytut górnictwa 
waga do ważenia pojemników w linii produkcyjnej - szt.10 Producent linii technologicznych

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close