Wagi kolejowe

Wagi kolejowe

Nasza oferta obejmuje wagi kolejowe statyczne oraz dynamiczne.

W zależności od przeznaczenia konstrukcja wagi może być jedno (tylko do ważenia dynamicznego) lub wielopomostowa (ważenie dynamiczne i statyczne).

W wadze dynamicznej, dzięki funkcji automatycznej detekcji osi składu pociągu, ważenie odbywa się w ruchu, tym samym eliminowana jest konieczność rozpinania wagonów.

Waga może zostać wyposażona także w system kamer, dzięki któremu istnieje możliwość odczytu numerów wagonów jak i tzw. "tary z belki" z okna podglądu w programie wagowym.

Przesył informacji na odległość, sprawia, że wagę można obsługiwać z miejsc odległych od punktu ważenia. W naszej ofercie mamy również wagi magazynowe, przenośnikowe, hakowe, osiowe i zbiornikowe.