Oprogramowanie

Oprogramowanie

Firma Procelwag jest producentem specjalistycznego oprogramowania do obsługi wag. Pozwala ono na zapisywanie, odtwarzanie oraz modyfikowanie danych o obiektach lub materiałach objętych procesem ważenia.

Na życzenie Klienta każdy program może być wyposażony w dodatkowe funkcje. Oprogramowanie najczęściej znajduje zastosowanie w wagach samochodowych, kolejowych oraz przenośnikowych.

OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI WAGI SAMOCHODOWEJ

Program do obsługi wagi osiowej samochodowej pozwala na odczytywanie wyniku ważenia w komputerze PC. Dzięki zastosowaniu można prowadzić zarówno ewidencję ważeń jak i rejestrowanie pojazdów ważonych, co znacznie skraca proces ważenia. Aplikacja wyposażona jest również w funkcję drukowania oraz fakturowania.

Po zainstalowaniu bezdotykowych czytników kart program umożliwia automatyczną identyfikację pojazdu ważonego oraz wydruk wyniku ważenia, za pomocą drukarki, co sprawia, że waga jest całkowicie bezobsługowa.

Moment identyfikacji pojazdu oraz danych o nim przedstawia fotografia nr 1.

Program automatycznie fotografuje moment ważenia masy brutto jak i tary pojazdu. Jakość zdjęcia pozwala na odczytanie numeru rejestracyjnego pojazdu ważonego.

Dane zostają umieszczone w raporcie z ważenia, którego wygląd przedstawia fotografia nr 2.

OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI WAGI KOLEJOWEJ

Program komputerowy firmy Procelwag do obsługi wagi kolejowej dynamicznej pozwala na automatyczne ważenie wagonów składu a także na ich rejestrowanie oraz edycję.

Po uruchomieniu funkcji: "ważenie składu" program automatycznie przechodzi w stan oczekiwania na najazd pociągu.

Wyposażenie aplikacji w bazę danych powoduje, że wyszukiwanie danych o tarze wagonów oraz sortymencie jest bardzo szybkie.

Moment oczekiwania programu na najazd składu przedstawia fotografia nr 1.

 

Istnieje możliwość zainstalowania kamery, dzięki czemu tarę " z belki" oraz numer wagonu można odczytywać z okna podglądu programu wagowego. Pozwala to obsługiwać wagę kolejową z większych odległości.

Powstałe pliki video z przebiegu ważenia można przechowywać na twardym dysku komputera.

Program automatycznie wykrywa liczbę osi, co przedstawia fotografia nr 2.

 

 

OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI WAGI PRZENOŚNIKOWEJ

Program do obsługi wagi przenośnikowej firmy Procelwag pozwala na obserwowanie wskazań terminala EWC-T na ekranie monitora. Zarówno tarowanie jak i zerowanie liczników również odbywa się ze stanowiska komputerowego.

Program informuje także użytkownika o aktualnej wydajności przenośnika oraz prędkości taśmy.

Wszystkie funkcje spełniane przez program komputerowy do obsługi wag przenośnikowych przedstawia fotografia nr 1.

 

Dodatkowymi opcjami w programie jest obliczanie wydajności pracy przenośnika w odniesieniu do wartości czasowej np. zmiana roboczej czy też dniówki.

Wszystkie informacje można przedstawić za pomocą wykresu, co przedstawia fotografia nr 2.

Nasza firma ma w ofercie wagi platformowe, zbiornikowe, hakowe. Oferujemy pomoc w legalizacji wagi.