Wyświetlacze wielkogabarytowe

Wyświetlacze wielkogabarytowe

Wyświetlacze wielkogabarytowe pozwalają na wyświetlenie wyniku ważenia w miejscu oddalonym od miernika wagowego np. na potrzeby odczytu ważenia przez kierowców czy obsługi urządzeń nawęglania. W niektórych aplikacjach dzięki technologii bezprzewodowej transmisji danych nie ma potrzeby prowadzenia kabla sygnałowego.