Wzorcowanie wag

Wzorcowanie wag

Wzorcowanie wagi to zabieg mający na celu weryfikację urządzenia za pomocą wiarygodnego wzorca masy. Wzorcując wagi jesteśmy w stanie określić błąd i niepewność pomiarową wagi, tym samym poprawiając precyzję pomiaru wszędzie tam, gdzie różnica pomiędzy wartością masy wzorca i wskazaniem wagi jest nie do zaakceptowania.

Legalizacja wag

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami unijnymi każda waga w obrocie handlowym, np. sklepowa musi posiadać legalizację. Czym jest legalizacja wagi? Legalizacja wagi to de facto ocena zgodności urządzenia ważącego i potwierdzenie jego precyzyjności. Legalizację wydaje Urząd Miar potwierdzając tym samym, że waga waży towary z określoną dokładnością znajdującą się na tabliczce znamionowej i jest precyzyjna.

Wzorcowanie i legalizacja wag

Jako serwis wag wykonujemy usługi związane z przygotowaniem do legalizacji i wzorcowania wag oraz okresowym przeglądem systemów ważących. Dzięki temu Nasi Klienci mają pewność miarodajności wyników pomiaru. Obsługujemy wagi różnych typów i przeznaczenia, niezależnie od maksymalnej wartości udźwigu. W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania Klientów przeprowadzamy wzorcowanie wagi hakowej, magazynowej, laboratoryjnej, zbiornikowej, taśmociągowej, jak również innych systemów ważących znajdujących zastosowanie w środowisku pracy przemysłowej. Wszystkie powierzane nam wagi przygotowujemy do procedury legalizacji, dotyczy to zarówno urządzeń, których okres legalizacji się skończył, jak i wag, które utraciły legalizację ze względu na konieczność przeprowadzenia kalibracji urządzenia lub konieczności wymiany określonego podzespołu wagi np. czujnika tensometrycznego.

Klientów poszukujących profesjonalnego wsparcia w zakresie wzorcowania oraz legalizacji wag zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w prawidłowym przeprowadzeniu powyższych procesów tak, aby Państwa urządzenie odznaczało się wysoką precyzją pomiaru i zostało dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Pomagamy przy wzorcowaniu m.in. wagi platformowej, zbiornikowej, taśmowej, hakowej lub osiowej.